Image

Sint-Ursula fietst is een tweejaarlijks project dat georganiseerd wordt op Campus Sint-Ursula Lier. Elke editie willen we 100 kinderen via CooP-Africa een kans geven op een betere toekomst. Daarom organiseert Sint-Ursula fietst twee reizen: een inleefreis naar Oeganda of Kenia en een fietsreis naar Alpe d’Huez. Elke leerling van de derde graad komt in aanmerking om mee op reis te gaan. De enige criteria die we hanteren zijn: motivatie, engagement en bereid zijn om in een groep te functioneren.

We gaan een heel schooljaar aan de slag met leerlingen om hen voor te bereiden, hen bewust te maken van de wereld waarin ze leven en ondertussen doen ze (reis-) ervaringen op voor het leven. Voor al onze reizen, grote en kleine projecten gebruiken de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties als leidraad. Volg onze verhalen of schrijf u in op onze mailing via onderstaande knop.

Help mee om zoveel mogelijk kinderen een kans te geven op een beter toekomst.


Fietsreis naar Alpe d'Huez

Image

Op de laatste schooldag beginnen leerlingen van campus Sint-Ursula Lier aan een sportieve tocht die hen op 11 dagen van aan de schoolpoort tot op de top van Alpe d’Huez zal brengen. Zo willen zij €15.000 inzamelen voor hun leeftijdsgenoten in Kenia en Oeganda. Belgische leerlingen fietsen zodat Afrikaanse leerlingen een fiets kunnen aanschaffen opdat ze hun basisrecht kunnen opeisen: school lopen.

In het schooljaar 2020-2021 is Sint-Ursula fietst aan zijn vijfde editie toe. Op het einde van het schooljaar vertrekken leerlingen van de derde graad naar Alpe d’Huez. Meer dan 50 leerlingen engageren zich om een schooljaar lang te trainen om op 10 dagen 1000 kilometer af te leggen met de legendarische beklimming als beloning.

Ook leerkrachten zetten hun schouders onder Sint-Ursula fietst. Zij begeleiden de leerlingen op de fiets, voeden hen vier maal per dag en zorgen voor hun welzijn. Alle leerlingen, ook zij zonder sportief verleden, moeten immers de top bereiken. Daarom staan er trainingen, een weekend en inspanningstesten op het programma.

Sint-Ursula fietst niet alleen voor het eigen plezier. We willen van onze leerlingen wereldburgers maken die zich actief inzetten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Dit verhaal werkt als katalysator om geld in te zamelen voor CooP-Africa. Een duurzaam project in Oeganda en Kenia dat kinderen die te ver van school wonen steunt. Zo kunnen zij hun recht op onderwijs realiseren, een basisrecht. Sint-Ursula fietst wil minstens 100 Afrikaanse jongeren terug leerling maken. Per ingezamelde 150 euro krijgt 1 leerling een fiets. Sint-Ursula fietst zodat deze leerlingen ook kunnen fietsen.


Inleefreis naar Oeganda

Image

Een van de strafste reizen die je als mens, leerkracht en leerling kan meemaken is de inleefreis naar Oeganda. Het land, de mensen, het proberen, de soms uitzichtloze situatie, de hoop,... het kruipt onder je vel en laat je niet meer los. 10 dagen lang leven in Oeganda, sloppenwijken zien, spelen in een weeshuis, praten met zorgverleners, dit leer je niet in een schoolbank. Dit is proeven van de stevigste wereldkost die je geserveerd kan krijgen als mens. Het vuur dat de leerlingen achteraf hadden, maakt een leerkracht gelukkig. Ze zetten acties op poten, getuigen over hun ervaringen en proberen iedereen te overtuigen dat een fiets meer dan broodnodig is in de ontwikkeling van een Afrikaans kind.


CooP-Africa

CooP-Africa (Cycling out of Poverty) is een erkende Nederlandse stichting die opereert in Oost-Afrika, en met fietsen toegang tot inkomsten, onderwijs en gezondheidszorg verbetert. Als school opteren wij om onze schouders onder de Bike4School-tak van CooP Africa te zetten.

Toegang tot onderwijs heeft alles te maken met de manier waarop de weg van huis tot school wordt afgelegd. Veel Afrikaanse kinderen doen dit te voet, waardoor ze vaak uitgeput aankomen en zich moeilijk kunnen concentreren op school. Het is voor kinderen lastig om de tijdrovende voettocht naar school te combineren met tijdrovende huishoudelijke klusjes als water halen wat resulteert in het vroegtijdig (zonder diploma) stoppen met school. Een fiets schept zowel voor leerlingen als leraren condities om betere prestaties te leveren op school. Zij kunnen een fiets kopen op afbetaling en deze gebruiken om naar school te fietsen.

De Millenniumdoelstellingen (MDG’s) zijn in 2015 afgelopen, maar niet alle problemen waren toen de wereld uit. Daarom heeft de VN een nieuw plan opgesteld om de MDG’s op te volgen, nl. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Deze 17 doelstellingen gelden voor alle landen en behandelen een breder scala aan thema’s. Via CooP-Africa leveren wij een bijdrage aan verschillende SDG's. Zo werken we ondermeer rond geen armoede (SDG1), geen honger (SDG2), kwaliteitsonderwijs (SDG4), gendergelijkheid (SDG5), schoon water (SDG6) en partnerschap (SDG17).

Help mee

Per €150 die we inzamelen, kan 1 leerling in Oeganda of Kenia met korting een fiets kopen. Daarnaast krijgen ze een opleiding over verkeersveiligheid en een opleiding om de fiets zelf te herstellen. Wij willen met onze school elke editie van 'Sint-Ursula fietst' 100 leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen. Elke euro telt en elke euro brengt een leerling in Oeganda dichter bij een betere toekomst.

Maak ook deel uit van het verhaal en steun CooP-Africa. Steun ons en stort een gift op het rekeningnummer van CooP-Belgium BE42 5230 8100 2654.

Bedrijven kunnen met ons contact opnemen via info@sintursulafietst.be om een regeling op maat uit te werken.


Sint-Ursula fietst is een project van:

Campus Sint-Ursula Lier
Kanunnik Davidlaan 15
2500 Lier

voor meer informatie:
info@sintursulafietst.be

Deze website is actief sinds editie 4 in 2018-2019. Nostalgische zielen kunnen eens een kijkje op de websites van oudere edities:


Editie 2013

Editie 2015

Editie 2017